Sm 16

Småland: Nöbbele, Östra Torsås socken


rostein * auk * eilifR * aki : auk * hakun : reisþu * þeiR * sueinaR * iftiR sin * faþur * kubl keni*likt *
ftiR * kala * tauþan : þy : mun * ko... ... -m kitit * uerþa * meþ * sin * lifiR * auk * stafiR * run

Rosten och Eliv, Åke och Håkan
de svennerna reste efter sin fader
Kale den döde ett märkbart kummel
Därför den gode ej skall glömmas
så länge stenen står och runornas stavar


Den tvåsidiga runstenen står på gräsmattan på en mycket stor villatomt i Nöbbele by. Det finns en särskilt skyltad parkering vid infarten. Översättningen är enligt skylten vid stenen.

Foto © Christer Hamp 2012-05-03