Sm 130

Småland: Eksjö kyrka


: (i)arbR : let : resa ... ...-fti : siba : broþur : sin : auk : br- : kiara : hla-R--...--... sibi : ...r...

Järp lät resa ... efter Sibbe, sin broder, och göra bro ... Sibbe ...


Runstenen av röd granit står rest på kyrkogården söder om kyrkan. Den påträffades 1887 när Eksjö gamla kyrka revs.

Foto © Christer Hamp 2009-05-07