Sm 119

Småland: Järstorps kyrka


ia=rnsto=rp

Järnstorp


Runinskriften finns på den stora utstickande hörnstenen i marknivå i långskeppets nordvästra hörn, och skyddas för regn av ett litet plåttak

Foto © Christer Hamp 2007-06-02

Tillbaka till listan