Sm 108 #

Småland: Vetlanda kyrkogård


-

-


Stenen försvann vid bygget av Vetlanda nya kyrka omkring år 1800. Den finns dokumenterad i äldre beskrivningar.
Bilden visar en rekonstruktion som står på en gräsmatta 150 meter norr om kyrkan.

Foto © Christer Hamp 2009-05-09