Sm 10

Småland: Växjö domkyrka


ᛁᚢᚴᛁ ᚱᛂᛋᛏᛁ ᛬ ᛋᛏᛂᛁᚾ ᛬ ᛂᚠᛏᛁᚱ ᛬ ᚴᚢᚾᛅᚱ ᛬ ᛋᚢᚾ ᛬ ᚴᛁᚱᛁᛘᛋ × ᚴᚢᚦᚼᛂᛅᛚᛒᛁᛌᛂᛚᚼᛅᚾᛌ ᛏᚤᚴᛁ × ᚢᛁᚴᛁᚴᚱ

-u[(k)]i (:) reisti : stein (:) eftir : kunar : sun : kirims × kuþ healbi sel hans tyki × uikikr

Toke reste stenen efter Gunnar, Grims son. Gud hjälpe hans själ. Toke viking.


Runstenen står rest utanför kyrkan intill östra väggen. Den påträffades 1813 inmurad i den väggen, dold under putsen.

Foto © Christer Hamp 2009-05-09