Öl SK128;288

Öland: Källa ödekyrka


...ni...
...s · ka--...

-


De två runstensfragmenten av grå kalksten finns i sakristian i Källa ödekyrka.

Foto © Christer Hamp 2015-08-15