Öl NOR 1997;31

Öland: Gärdslösa kyrka


Öl NOR 1997;31

Foto © Christer Hamp 2007-07-22

Tillbaka till listan  Ristningen