Öl Köping 40

Öland: Köpings kyrka


...žulfR × kiarži × kumb- ...

... -ulf gjorde kumlet ...


Fragmentet av runstenen finns i tornrummet en trappa upp i Köpings kyrka.

Foto © Christer Hamp 2007-07-20

Tillbaka till listan