Öl Köping 38

Öland: Köpings kyrka


...-in × auk × žiula... ... at × fažu... ...

... och ... efter [sin] fader ...


Fragmentet av runstenen finns i tornrummet en trappa upp i Köpings kyrka.

Foto © Christer Hamp 2007-07-20

Tillbaka till listan