Öl KALM 1982;57

Öland: Mörbylånga kyrka


ioar : au- : sbia- : auk : elifr : auk : bofi : þaiR : letu : ...-sa : stain R--...- faþ-r sin saifok

Joar och Spjall och Eliv och Bove, de lät resa stenen efter sin fader Säfus


Runstenen står rest inne i kyrkan mot väggen bakom kyrkbänkarna. Den påträffades 1960 på kyrkogårdens nordöstra del som lockhäll på en hällkista, med inskriften nedåt

Foto © Christer Hamp 2007-07-21

Tillbaka till listan