Öl 39

Öland: Bägby bro, Gärdslösa socken


× sua(i)(n) kiarþi × iftiR × sin × faþur × uikar × sun × ainiki × sialfR × raisti × stain ×

Sven gjorde efter sin fader Vikar, den ende sonen reste stenen själv


Runstenen står rest på en villatomt i Övra Bägby på västra sidan om gamla byvägen. Ett hundratal meter norrut står Öl 40.

Foto © Christer Hamp 2007-07-22

Tillbaka till listan