Ög 291

Östergötland: Väversunda kyrka


-

-


Fragmentet av en gravhäll i ljusgrå kalksten står lutat mot norra väggen i koret i Väversunda kyrka.

Foto © Christer Hamp 2004-07-31