Ög Hov 96;35

Östergötland: Hovs kyrka


kistein × auk ...

Gistein och ...


Fragmentet av gravhäll i kalksten finns i tornrummet i Hovs kyrka

Foto © Christer Hamp 2007-07-07

Tillbaka till listan