Ög Hov 93;33

Östergötland: Hovs kyrka


...þur : þaiR : bo-...

... de ...


Fragmentet av gravhäll i kalksten finns i tornrummet i Hovs kyrka

Foto © Christer Hamp 2007-07-07

Tillbaka till listan