Ög Hov 14;22

Östergötland: Hovs kyrka


...(o)rstein : auk : þiuþstin : b...

... Torsten och Tjodsten ...


Fragmentet av gravhäll i kalksten finns i tornrummet i Hovs kyrka

Foto © Christer Hamp 2007-07-07

Tillbaka till listan