Ög 266

Östergötland: Bjälbo kyrka


...iRi × r...

...


Fragmentet av gravhällen av kalksten ligger i ett sidorum till vapenhuset. Även kallad ATA 3020/48.

Foto © Christer Hamp 2007-06-03

Tillbaka till listan