Ög 97

Östergötland: Grönlund, Åsbo socken


kuþmuntr × risþi × stin × þnsa × eftiR × uistin × faþur × sin × kuþ × hialbi × hans × saul ×

Gudmund reste denna sten efter Visten, sin fader. Gud hjälpe hans själ.


Runstenen står rest i parken 100 m nordost om Grönlunds huvudbyggnad. Den stod ursprungligen i Mellängen inte långt från Svartåns strand, men flyttades till parken 1856 av dåvarande markägaren greve Otto Klingspor.

Foto © Christer Hamp 2015-04-04