Ög 189

Östergötland: Bo, Vikingstads socken


+ tuki × rist * stin × aft * bruþ sin * iust *

Toke reste stenen efter sin broder Josten


Runstenen står rest mitt på en åker väster om väg 632, en dryg kilometer söder om Vikingstads kyrka. Ristaren har utelämnat de sista runorna i flera av orden. Josten kan vara samme man som nämns på Ög 187.

Foto © Christer Hamp 2014-07-27