Ög 149

Östergötland: Furingstads kyrka


...kun : auk : sikstain : raisþu : eftiR : hrulf : faþur : sin : ...tain : þonsi

Håkon [?] och Sigsten reste efter Rolf, deras fader, denna sten


Runstenen står rest utanför kyrkogårdsmuren på sydöstra sidan

Foto © Christer Hamp 2006-04-28

Tillbaka till listan