Ög 110

Östergötland: Lagerlunda, Kärna socken


Foto © Christer Hamp 2009-09-19