Ög 103

Östergötland: Kaga kyrka


tufi : raisti : stain : þinsi * iftiR : liþbufa * faþur * sin *

Tofe reste denna sten efter Lid-Bofi, sin fader


Runstenen är inmurad i vapenhusets östra vägg i markhöjd

Foto © Christer Hamp 2006-04-29

Tillbaka till listan