NIÆR 2

Norge: Fredrikstad


-

-


Brakteaten finns på Historisk museum i Oslo. NIÆR har ingen tydning av inskriften. Möjligen kan den vara en efterbildning av en äldre, nu förlorad, brakteat med en inskrift bestående av ett mansnamn som slutar på R.

Foto © Christer Hamp 2008-08-10