N B605

Norge: Bryggen, Bergen


imulil amo^r
u¶¶iciþ omnia oþ

... Kärleken övervinner allt ...


Resterna av läderskon från år 1180 - 1190 finns i Bryggens museum i Bergen.

Foto © Christer Hamp 2016-06-15