N B390

Norge: Søndre Søstergården, Bryggen, Bergen


inkebiørk uni mer þa (e)r (e)k uar i sþafa^kri

Ingebjørg älskade mig när jag var i Stavanger


Runpinnen från före år 1198 finns i Bryggens museum i Bergen.

Foto © Christer Hamp 2016-06-15