N B380

Norge: Søndre Søstergården, Bryggen, Bergen


hæil ÷ se þu : ok : i huhum : goþom
þor : þik : þig÷gi : oþen : þik ÷ æihi :

Var berest och vänlig till sinnet. Må Tor ta emot dig. Må Oden äga dig.


Runpinnen från före år 1198 finns i Bryggens museum i Bergen. Översättningen är efter informationen i museet. Texten är en dikt på versmåttet ljodahått, och återges så här i Nasjonalbibliotekets databas över Bergenrunorna:

Heil(l) sé þú
ok í hugum góðum.
þórr þík þiggi.
Óðinn þik eigi

Foto © Christer Hamp 2016-06-15