N B22

Norge: Bryggen, Bergen


ykmartm-lf--munm---
(f)----

-


Runpinnen finns i Bryggens museum i Bergen. Texten har inte kunnat tolkas.

Foto © Christer Hamp 2016-06-15