N B111

Norge: Nordre Engelgården, Bryggen, Bergen


snogat l(au)ss(an)latalingunirfyrirur
[...]om æ[...]rho[.]mærfyrirmonom
[.]æ[..]mbæ[...]bar[..]

Den kloka kvinnan måste släppa på ... för sin man. Hon är ännu en jungfru för männen.


Runpinnen från före år 1332 finns i Bryggens museum i Bergen.

Foto © Christer Hamp 2016-06-15