N A77

Norge: Lom kirke


kyr(e)r(o)ta ioha^n¶¶næs
marcus
lu¶¶cas matþias pax
porta^ndis salus

... Johannes
Markus
Lukas Mattias fred
till bäraren [och] hälsa


Runpinnen finns att se i Historisk museum i Oslo. På bilden syns den text som återges med tredje raden ovan.

Foto © Christer Hamp 2016-06-17