N A71

Norge: Lom kirke


markus maþios lukas rafelesen
gafeles gabeles iohanes
faofaifaufauaonima
suspespisuskurusifihsusam

Markus, Matteus, Lukas, Rafael
... Johannes


Runpinnen finns att se i Historisk museum i Oslo. På bilden syns den text som återges med första raden ovan. Lom stavkyrka är vigd till jungfru Maria, Johannes döparen och Olav den helige. De två sista sidorna av pinnen har inte tolkats.

Foto © Christer Hamp 2016-06-17