N 617

Norge: Gullskoen, Bryggen, Bergen


a(u)e (m)aria gracia (p)lena tominus tekom
benetikta t^u in mulieribus æþ benetikt^us
fruktus uentris tui amen

Var hälsad, Maria, full av nåd,
Herren är med dig.
Välsignad är du bland kvinnor
och välsignad är din livsfrukt
Amen


Runpinnen från omkring år 1332 finns i Bryggens museum i Bergen.

Foto © Christer Hamp 2016-06-15