N 61 - 62

Norge: Alstad, Hof socken


iurun ¤ rais(t)i [¤] s(t)ain ¤ þina ¤ af(t)ir [¤] au-aun- ¤ is ¤ (h)ana ¤ --(t)i [¤] auk ¤ furþi ¤ af ¤ hrikariki ¤ u(t)an ¤ ur ulb¤aui-
× auk ¤ (m)unta¤stain ¤ ----ir ¤ þusi ×

× ikli × reisti stein þana eftir × þoral... sun sin is uarþ tauþr × i uitahol(m)(i) miþli u(i)taulms auk karþa ×

Jorun reste denna sten efter ... , sin husbonde, och förde den hit från Ringerike, från Ulvøy. Må bildstenen hedra dem.

Engle reste denna sten efter Torald, sin son, som dog i Vitaholm mellan Ustaholm och Gardar.


Runstenen, som står i Historisk museum i Oslo, har två runinskrifter. Den första (N 61) är från början av 1000-talet och samtidig med bildristningen. Den löper längs vänstra kanten av stenen.
Den andra (N62) är från omkring 1050 - 1075 och är ristad i tre rader under bilderna på framsidan. Gardar betydde egentligen Ryssland, men avser här troligen Kiev.

Foto © Christer Hamp 2008-08-10