N 541

Norge: okänd fyndort


ranuaik a kistu þosa

Rannveig äger denna kista


Det norska vikingatida relikskrinet av koppar fnns nu på Nationalmuseet i Köpenhamn. Runinskriften finns på undersidan.

Foto © Christer Hamp 2015-05-09