N 264

Norge: Utstein kloster, Mosterøy socken


[biþer : kiþi-]
+ biþir firir · sial · [ranuils ·+]

Be ...
Be för Ragnvalds själ


Ristningen är gjord på en av kyrkans hörnstenar i nordvästra hörnet, på den sida som vetter åt norr.

N 59.103365
E 5.590342

Foto © Christer Hamp 2016-06-13