N 251

Norge: Mariakirken, Stavanger


× katil : raisti : stain : þina : haftir : iuruni : kunu : sina : tutur : uþurm

Kjetil reste denna sten efter Jorunn, sin hustru, Utyrmes dotter.


Runstenen finns nu i Arkeologisk museum i Stavanger. Den är troligen huggen i början av 1000-talet.

Foto © Christer Hamp 2016-06-11