N 189

Norge, Rike, Valle socken


kun=nar girþi mik hlhi a mik

Gunnar gjorde mig. Helge äger mig.


Inskrift på sköldbuckla, (sköldens diameter 51 cm). Historisk museum i Oslo.

Peka på bilden för att se ristningen ifylld!

Foto © Christer Hamp 2008-08-10