Hs 1

Hälsingland: Vevlinge, Bollnäs socken


... × --...--bia...¶ ...h...

... Björn (?) ...


De två runstensfragenten förvaras nu i Kämpens, hembygdsmuseet i Bollnäs.

Foto © Christer Hamp 2008-06-22