G ATA 351-591-2014 C

Gotland: Ala kyrka


sitt

-


Putsinskriften finns på tornkammarens västra vägg.

Foto © Christer Hamp 2020-08-12