G 81 A

Gotland: Linde kyrka


-

-


Kalkristningen finns på norra väggen i tornrummet, 1,60 m väster om tornbågen, 1,45 m över golvet. Ingen tolkning finns i Gotlands runinskrifter eller i Rundata.

Foto © Christer Hamp 2020-08-12