G 66

Gotland: Sproge kyrka


...uiþr : i : snoþu : lit : giara : stan : hi-- : yfir : sin : barn : -aþi : guþ :+ þ-ira : sial : aldra : sum : hi-r : huil-- : -ndir + mibggl- ...r---...-n----u...-- : sir...----...

Botvid i Snoder lät göra dena sten över sitt barn. Nåde Gud deras själar, alla som här vilar under ...


Gravhällen från 1200- eller 1300-talet ligger i golvet framför koret.

Foto © Christer Hamp 2006-06-17

Tillbaka till listan