G 50

Gotland: Eke kyrka


olaus : iacobi : nil
: m : d : l- : u :

Olov Jakobsson


Inskriften är ristad i sandstenen på kyrkans utsida, på södra långhusportalens östra post. Enligt Gotlands runinskrifter är nil troligen en felskrivning för fil, filius, alltså son på latin.
Under runorna står årtalet 1659, och den sista raden runor ska enligt Gotlands runinskrifter vara ett försök att skriva årtalet på latin med runor.

Foto © Christer Hamp 2020-08-11