G 33

Gotland: Näs kyrka


+ ruþui : af ronum : hehuiþa burna : i hangnasteþu- : (h)(a)(n) lit gera stain : yuir sen : husbonda botulf (o)k o^laf sen su^n biþin firi þaira sialum

Rudvi från Rone, dotter till Hägvid i Hagnestäde, hon lät göra stenen över sin man Botulv och sin son Olav. Be för deras själar!


Gravhällen med runinskrift från 1300-talet har år 1754 återanvänts och fått en ny inskrift med latinska bokstäver. Under en period på 1800-talet användes den som trappsten på Sigsarve gård, och den nyare inskriften blev då hårt sliten. Nu ligger den i golvet i koret vid södra väggen.
I kyrkan finns också putsinskriften G 363.

Foto © Christer Hamp 2018-07-16