G 325

Gotland: Valla, Rute socken


G 325

Foto © Christer Hamp 2006-06-18

Tillbaka till listan  Ristningen