G 292

Gotland: Lärbro kyrka


÷: kuþ : naþi : nikulas[a] : sial : ok : botiauþar : sial : ok : roþiauþur : sial : botulfr : i : a-luku : lit : mik : g-ra

Gud nåde Niklas själ och Botjods själ och och Rodiauds själ. Botulf i ... lät göra mig.


Gravhällen av kalksten från 1300-talet ligger i korgolvets norra del.

Foto © Christer Hamp 2006-06-18

Tillbaka till listan