G 20

Gotland: Hamra kyrka


m^naus : ckris

Magnus ...


Kalkristningen finns på insidan av långskeppets södra vägg, vid koret 1,5 m över golvet.

Foto © Christer Hamp 2020-08-11