G 188

Gotland: Mästerby kyrka


[... auk × botaiþr × þaun litu × raisa s... ... haito × mirki mirlakt eftir man koþ-n · kiarn uaR × hann arla × a × kuþ troa × rumshafþ ×] raþ(e)t × miþ r(e)tu m[iug × tyrlak × ta · ta × uam · la · reksþe... ...](b)in × sialu h-... [lit × kiarþi stain × uataruek...]

... och Botaid lät resa stenen ... lät göra det ståtliga minnesmärket efter den gode mannen. Han kom tidigt att tro på Gud ... hjälpe hans själ ... stenen ...


Runstensfragmentet finns nu att se i Gotlands museum. Stenen sågs av Linné 1741, och var då redan skadad. Den slogs senare i bitar, och detta fragment återfanns 1922 under kyrkans golv.

Foto © Christer Hamp 2017-06-18