G 166

Gotland: Klinte kyrka


G 166

Foto © Christer Hamp 2006-06-17

Tillbaka till listan  Ristningen