G 161

Gotland: Fröjels kyrka


+ [o]l-(f) : [... litu : kiara : stain : þana : ufir : sin : sun : b]u(t)a(i)[- u]-------s-afiþi... -(o)þur ruþu(i)- ... bat-rn(o)(s)...ur : firir þaira (s)ial ---...u--...---...----- -l-n...--a--- :

Olaf ... lät göra denna sten över sin son Botgeir (?) ... moder Rodve ... för deras själar ...


Gravhällen av kalksten från 1300 - 1400 talet ligger i kyrkans mittgång, under mattan.

Foto © Christer Hamp 2006-06-17

Tillbaka till listan