G 151

Gotland: Norrlanda kyrka


iakaupr ÷ ok ÷ rol--n ÷ litu ÷ gera ÷ þina stain ÷ eptirR ÷ altuiþ ÷ sin ÷ sun

Jakob och Ro(d)likn[?] lät göra denna sten efter Aldvid, sin son.


Gravstenen i barnstorlek från omkring 1300 står i långhuset, lutad mot triumfbågens norra sida.

Foto © Christer Hamp 2020-08-12