G 13

Gotland: Hamra kyrka


iakoub[ar : ... kiara : s]tain : biþin : [bynir : iþrar : fyrir : sealu ...þuiar : k... : ...f]i : kaira : [s-a(s)l- : ...n... ...fb...tekum :] binidikta : in [m(u)... ...sk risti mik]

Jakob lät göra stenen. Be era böner för Rudvis själ ... tecum, benedicta in mulieribus ... ristade mig


Gravhällen av kalksten från 1300-talet sitter nu klamrad till långskeppets västra vägg inne i kyrkan. Numera saknas stora delar av texten, men den kan kompletteras från äldre beskrivninger.

Foto © Christer Hamp 2019-07-09