G 101

Gotland: Lye kyrka


+ gairual^tr : i : lyum : han : lit gera : hua-- : (h)-ta : yfir : [sin : sun : iakaubr : roþui]la:arfi --sn ... ...nhnuiþr : þair : lut[u : ep]tir : han : gairual^t : i : lyom

Gairvald i Lye han lät göra detta valv över sin son. Jakob i Rotarve ... och Ragnvid de ärvde efter Gairvald i Lye.


Gravhällen ligger i korgolvet söder om altaret. Den är i två bitar, och en tredje bit finns i Gotlands Fornsal. Texten kan verka egendomlig, eftersom den nämner Garivald som låtit hugga stenen, och också två män som ärvt honom efter hans död. Enligt Gotlands Runinskrifter beskrivs här två händelser, först Gairvalds sons död, och därefter Gairvalds död och namnen på dem som ärvde honom. Så det kanske i alla fall inte var Garivald som lät hugga stenen, utan snarare Jakob och Ragnvid.

Foto © Christer Hamp 2019-07-10